วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความหมายของข้อมูล

 ข้อมูล (Data)  หมายถึง  ข้อเท็จจริงของ
สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น  คน  สัตว์  สิ่งของ
 สถานที่ต่างๆ ธรรมชาติทั่วไป ล้วนแล้ว แต่มีข้อมูล
ในตนเอง ทำให้เรารู้ความเป็นมา ความสำคัญ และ
ประโยชน์ ของสิ่งเหล่านั้น  ดังนั้นข้อมูลของทุกๆสิ่ง
จึงมีความสำคัญมาก


          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น